facebookinstagramlinkedinsearchtwitter

Ubezpieczenia dla Twojej firmy | Funk International Polska Sp. z o. o.

Rozwiązania zapewniające optymalną ochronę, dostosowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Ubezpieczenia dla Twojej firmy | Funk International Polska Sp. z o. o.

Rozwiązania zapewniające optymalną ochronę, dostosowaną do potrzeb Twojej organizacji.

Osoba kontaktowa

Kamil Kałdowski, Funk International Polska Sp. z o. o.

 609 009 379
 kamil.kaldowski@funk.pl
 https://www.funk.pl/pl/
Napisz

Opis oferty

Funk od lat specjalizuje się w zakresie ubezpieczeń osobowych, korzystając zarówno z oświadczeń zdobytych na rynku polskim, jak i międzynarodowym. Naszym Klientom, zarówno średniej wielkości, jak i dużym podmiotom, proponujemy rozwiązania zapewniające optymalną ochronę ubezpieczeniową, dostosowaną do ich potrzeb, przy uwzględnieniu specyfiki organizacji i rodzaju działalności danego przedsiębiorstwa.

Zapewniamy:
- usługi doradcze, m.in. analizę i ocenę istniejących programów ubezpieczenia,
- propozycję optymalnych rozwiązań uwzględniających indywidualne potrzeby i preferencje – stworzonych z wykorzystaniem siły przetargowej wiodącego brokera ubezpieczeniowego,
- wdrożenie nowego programu lub zmian według ustalonego harmonogramu działań,
- uproszczenie administracyjnych procedur obsługi umowy, aby były jak najbardziej dogodne dla Pracodawcy i Pracowników,
- organizację i wsparcie akcji informacyjnych dla Pracowników (ulotki, komunikaty, plakaty, szkolenia, prezentacje),
- kompleksową obsługę administracyjną programu obejmującą m.in. raporty, ewidencje, rozliczenia,
- nadzór nad prawidłową realizacją umowy,
- reprezentowanie Klienta w sytuacjach spornych z Ubezpieczycielem,
- dostęp do specjalistycznych i konkurencyjnych rynków ubezpieczeniowych,
- stały dostęp do najnowszych propozycji rynku ubezpieczeniowego, mogących mieć wpływ na zmiany w istniejącym programie,
- dostęp do szerokiej wiedzy prawno-ubezpieczeniowej wynikającej ze specjalizacji i doświadczenia,
- profesjonalną pomoc zarówno na etapie opiniowania zasadności roszczenia, jak i w procesie realizacji świadczeń,
- pełne bezpieczeństwo powierzonych nam danych.

Dlaczego warto wybrać właśnie ten benefit?

Jesteśmy firmą rodzinną w piątej generacji z głęboko zakorzenionymi wartościami takimi, jak odpowiedzialność, długoterminowe myślenie i postępowanie.

Kontakt

Kamil Kałdowski
 609 009 379
 kamil.kaldowski@funk.pl